G-Sport Dommelhof

Provinciaal Centrum voor G-Sport

Over ons

Sportcentrum Dommelhof behoort tot het Provinciaal Domein Dommelhof, een instelling van de provincie Limburg. De instelling is gevestigd in Neerpelt en richt zich op een provinciale werking voor cultuur en sport.

Sportcentrum Dommelhof heeft als doel de drempel tot sport en beweging zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen. Met oog op deze doelstelling schenkt het sportcentrum speciale aandacht aan specifieke doelgroepen, zodat ook diegenen waarvoor sport misschien minder evident zou lijken ook deel kunnen nemen en iedereen zijn gading in het sportaanbod kan vinden. Onder het motto “blij(f ) in beweging” verzorgt de provinciale sportdienst een algemeen bewegingsaanbod voor mensen met beperkte mogelijkheden, mensen met een hart- en rugprobleem of diabetes. Sportcentrum Dommelhof spitst zich steeds meer toe op G-Sport en organiseert heel wat initiatieven in het kader hiervan.

Een ander facet waar het sportcentrum en meer bepaald de cel sportvorming van de provinciale sportdienst de laatste jaren zijn pijlen op heeft gericht is de organisatie van sportvormingsinitiatieven. Opdat men het niveau van de sport in Limburg via het uitgebreide aanbod nog zou kunnen verhogen, worden opleidingen georganiseerd voor bestuurders van federaties en clubs, trainers en coaches, leerkrachten, studenten in diverse sportopleidingen, sportraadsleden, medewerkers van gemeentelijke sportdiensten, …

Het sportcentrum biedt ook ruimte aan verschillende sportclubs uit de regio waardoor een uitgebreid sportgamma wordt aangeboden, gaande van fitness en gymnastiek tot balsporten, gevechtssport, atletiek, badminton en een circusschool. Looptrainingen, aerobics, powertraining en diverse andere fitnessvormen worden wekelijks georganiseerd in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst van Neerpelt.

Een beknopte geschiedenis van Dommelhof vind je op wikipedia: Historiek Dommelhof

%d bloggers liken dit: